Bếp từ 3 công nghiệp – 2 lõm – 1 phẳng

Bếp điện từ công nghiệp – bếp ba gồm 2 bếp lõm – 1 bếp phẳng. Công suất mỗi bếp từ 8 đến 30KW, kích thước có thể thay đổi phù hợp với không gian bếp và không chênh lệch quá với kích thước tiêu chuẩn.

Xem sản phẩm
Xem sản phẩm
Xem sản phẩm