Bếp lõm đôi chảo rời

Bếp lõm đôi chảo rời là loại bếp gồm 2 bếp lõm đơn ghép lại giúp giảm chi phí so với 2 bếp đơn, diện tích không gian bếp không bị chiếm nhiều.

Xem sản phẩm
Xem sản phẩm