Bếp từ công nghiệp đôi 5kw x 2

Bếp từ công nghiệp đôi 5KW x 2. 

Việc thiết kế bếp từ công nghiệp đôi 2 x 5kw nhằm đáp ứng nhu cầu về không gian, cũng như tiện lợi cho đầu bếp. Một phần nào giúp tăng tốc độ, hiệu suất trong quá trình nấu bếp.

Xem sản phẩm
Xem sản phẩm