Bếp hầm điện từ 2 ngăn

Bếp hầm điện từ 2 ngăn – Công dụng để hầm và chiên. Nó được thiết kế đặc biệt để sử dụng đa năng.