Tag Archives: đại học cần thơ

Lắp đặt bếp từ công nghiệp cho CANTHO UNIVERSITY

Lắp đặt bếp từ công nghiệp cho CANTHO UNIVERSITY Đại học Cần Thơ (CANTHO UNIVERSITY). Là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL. Là trung tâm văn hóa – khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển. Từ […]