Tag Archives: bếp từ công nghiệp rang thính

Lắp đặt bếp từ cho làng nghề làm thính gạo tại Nam Định

Lắp đặt bếp từ cho làng nghề làm thính gạo tại Nam Định Không chỉ nổi tiếng bởi nghề làm bánh nhãn có lịch sử phát triển trên 100 năm, làng Đông Cường, nay là tổ dân phố số 6, Thị trấn Yên Định (Hải Hậu) còn có nghề làm bột thính rất nổi tiếng. […]