Tag Archives: kiểm soát chi phí trong nhà hàng

Năm cách để kiểm soát chi phí phục vụ nhà bếp

Năm cách để kiểm soát chi phí phục vụ nhà bếp Bất kỳ một trong các cơ quan điều hành nào cũng đều bao gồm phần mềm và phần cứng. Vì vậy kiểm soát chi phí bếp nhà hàng bắt đầu từ hai khía cạnh này. Đầu tiên, phần cứng là thiết bị. Nhà bếp […]